Regulamin Sklepu Internetowego x-bike.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep Internetowy x-bike.pl prowadzony jest przez podmiot x-bike.pl Henryk Ćwik, działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 272204594, nr NIP 6451043196.

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego x-bike.pl

§ 2 DEFINICJE POJĘĆ

1. Konsument - Klient Sklepu Internegowego x-bike.pl, użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca - x-bike.pl Henryk Ćwik, z siedzibą na ul. Jana Brzechwy 6/1/1 w Piekarach Śląskich, 41-949, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 272204594, nr NIP 6451043196.

3. Użytkownik - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - strona Internetowa umożliwiająca zakup towarów i usług oferowanych na jej łamach przez Przedsiębiorcę, prowadzona pod adresem Internetowym http://www.x-bike.pl

5. Koszyk zamówień - wirtualna strona z listą zamawianych przez Użytkownika produktów i usług, która wyświetla podsumowanie składanego Zamówienia.

6. Zamówienie – rodzaj formularza Internetowego, wypełniany przez Użytkownika na stronach Sklepu w celu złożenia informacji zamówienia towaru u Przedsiębiorcy.

7. Zakup hurtowy - zamówienie pozycji artykułu w ilości minimum 5 sztuk podczas zakupu.

8. Rabat (kod rabatowy) - specjalny kod służący obniżeniu ceny do zapłaty za zamówienie. Użytkownik może otrzymać od Przedsiębiorcy kody rabatowe służące uzyskaniu obniżki ceny do zapłaty. Kody rabatowe wpisywane są bezpośrednio w Koszyku zamówień na stronie Sklepu.

§ 3 KONTAKT Z PRZEDSIĘBIORCĄ

1. Adres przedsiębiorstwa: Piekary Śląskie, 41-949, ul. Jana Brzechwy 6/I lok. 1. Jest to adres biura firmy, brak możliwości odbioru osobistego towaru - nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej, jesteśmy sklepem wyłącznie Internetowym.

2. Adres dla reklamacji oraz zwrotów towaru: x-bike.pl Henryk Ćwik, Plac Partyzantów 30, 28-440 Działoszyce.

3. Adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@x-bike.pl

4. Numer telefonu kontaktowego: 222 701 005

5. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pomocą w/w adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, są cenami brutto - zawierają podatek VAT.

2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena zamawianego przez Użytkownika towaru oraz koszt jego dostawy, wskazany na stronach Sklepu podczas realizacji zamówienia na stronie Koszyka zamówienia - cena dostawy jest wyliczana na podstawie realnej wagi i gabarytów przedmiotów dodanych do Koszyka.


§ 5 REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Czas na zapłatę za złożone zamówienie przez Użytkownika w przypadku form płatności “Przedpłata” wynosi 5 dni od daty złożenia zamówienia. Towar jest rezerwowany na okres pierwszych 48 godzin od daty złożenia zamówienia - po tym okresie nie gwarantujemy dostępności zamówionego towaru.

2. Zapłata za zamówienia złożone w formie płatności “Pobranie” następuje w chwili odbierania towaru u wybranego przez Użytkownika, w trakcie składania zamówienia, przewoźnika transportowego i za jego pośrednictwem zostaje przekazana Przedsiębiorcy.

3. Dostępne formy płatności dla użytkownika to:

a) przelew bankowy – realizowany za pośrednictwem konta bankowego użytkownika bądź wpłaty pocztowej na podany przez Przedsiębiorcę numer konta bankowego.
b) karta płatnicza / kredytowa – realizowana przez pośredników dostępnych do wyboru podczas wyboru formy płatności (systemy PayPal oraz PayU)
c) za pobraniem – realizowane za pośrednictwem wybranego przez Użytkownika przewoźnika transportowego (płatność w chwili odbioru towaru z transportu).

4. Pełne informacje dotyczące akceptowanych przez Przedsiębiorcę metod płatności są dostępne na stronie Internetowej www.x-bike.pl

5. Zamawiany towar zostanie wysłany w sposób wybrany przez Konsumenta, na adres dostawy który zostanie podany w trakcie tworzenia zamówienia.

6. Dostawa towaru odbywa się tylko i wyłącznie na terenie Polski. Dostawy zagraniczne realizowane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu przez Użytkownika ceny za transport z Przedsiębiorcą.

7. Wybrane produkty z naszej oferty posiadają na swojej stronie oznaczenie "Tylko na zamówienie indywidualne" - jest to gama produktów, które sprowadzamy tylko na indywidualne życzenie Klienta i nie zawsze są one na naszym stanie magazynowym. W przypadku zamówienia takiego produktu, sprowadzimy go jak najszybciej jest to możliwe - jednak warto wziąć to pod uwagę łącząc zamówienie z innymi, dostępnymi produktami gdyż przez oczekiwanie na zamówione indywidualnie produkty cała dostawa może się opóźnić powyżej daty dostawy standardowo deklarowanej w opcjach wysyłki.

8. Składając zamówienie Konsument wyraża zgodę na przesłanie dowodu zakupu w postaci paragonu niefiskalnego bądź Faktury VAT drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail, chyba że Konsument w trakcie składania zamówienia wyraźnie zaznaczy inaczej. Faktury VAT oraz paragony są wystawiane w terminach przewidzianych przez odpowiednie im ustawy.

9. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany płatności pobraniowej wybranej przez Użytkownika zamawiającego na formę przedpłaty za towar - przysługuje w tym przypadku obniżka ceny wysyłki do poziomu przedpłaty zgodnie z prezentowanym cennikiem wysyłek w ofercie.

10. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli te zostało uznane jako zamówienie hurtowe.

11. Ceny transportu podane w ofertach sprzedaży Przedsiębiorcy obowiązują przy wysyłce na terenie Polski. W przypadku wysyłki zagranicznej kwota do zapłaty za wysyłkę jest korygowana do kwoty odpowiedniej w cenniku danego przewoźnika. W przypadku braku opcji wysyłki przewoźnikiem wybranym przez Konsumenta, Przedsiębiorca wskazuje dostępne opcje wyboru transportu zagranicznego.

12. Użytkownik może użyć kodów rabatowych w celu obniżenia cen zamawianych produktów na stronie Sklepu. Kody rabatowe są przydzielane do całości wartości zamówienia, zgodnie z wyświetloną informacją kwotową podczas zakupu produktów zawartych w Koszyku.

§ 6 PRAWO DO OSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Polskimi przepisami, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy – lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta (uprawniona do odebrania przesyłki) weszła w posiadanie rzeczy.

2. By skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

3. Konsument może użyć wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczanego na samym dole strony z niniejszym regulaminem – jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Konsument może wysłać informację dotyczącą wykonanie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu podanego w punkcie § 6 / 1 niniejszego regulaminu.

5. Skutki odstąpienia od umowy:

a) w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów, wynikających z wybranej przez Konsumenta innej formy dostawy niż najtańszej dotyczącej danego przedmiotu lub zestawu przedmiotów oferowanego przez Przedsiębiorcę w Sklepie) w terminie możliwie niezwłocznym, lecz w każdym przypadku nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
b) zwrot płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Konsumenta – chyba, że jest to niemożliwe z powodu wybranej formy płatności (Pobranie bądź płatność kartą kredytową) – wtedy w porozumieniu z Konsumentem Przedsiębiorca zrealizuje dowolnie inną wybraną przez Konsumenta formę płatności.
c) Konsument nie poniesie w żadnym przypadku opłat w związku ze zwrotem płatności.
d) Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru w celu potwierdzenia jego kompletności, sprawności oraz ewentualnych uszkodzeń, braków i innych czynników mogących wpłynąć negatywnie na kwotę wartości zwracanych rzeczy.
e) Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie w § 3/2 niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty poinformowania Przedsiębiorcy o dokonaniu odstąpienia od umowy.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku, gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym będzie znajdować się w opisie rzeczy w Sklepie.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której:

a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana bądź stworzona według specyfikacji dostarczonych przez Konsumenta – lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opiekowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu mają charakter nierozłącznie połączonych z innymi rzeczami.

8. Użytkownik w przypadku odstąpienia od umowy traci dodatkowe uprawnienia wynikające z dodatkowo przydzielonych obniżek cen na początkową wartość koszyka uzyskanych za pomocą kodów rabatowych. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu od części zakupów, pozostałe u Użytkownika przedmioty zachowują swoją standardową, koszykową wartość wynikającą z cennika, bez uwzględnienia dodatkowych rabatów.

§ 7 REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego przez Konsumenta towaru u Przedsiębiorcy, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Przedsiębiorca zaleca w reklamacji umieścić m.in. konkretny i zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie związane z wystąpieniem wady towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania w terminie 14 dni, jeśli nie zrobi tego w tym terminie, żądanie Konsumenta uznaje za zasadne.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3/2 niniejszego Regulaminu.

7. Konsument ma prawo do skorzystania złożenia reklamacji bezpośrednio u danego producenta / dystrybutora wadliwej rzeczy, jeśli ten takową możliwość udostępnia – przyśpiesza to zazwyczaj proces reklamacyjny dzięki skróceniu łańcucha dostaw do niezbędnego minimum (Konsument – dystrybutor/producent). Informacje o takiej możliwości Konsument może uzyskać u Przedsiębiorcy w trakcie składania informacji o podejrzeniu wystąpienia wady rzeczy.

8. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument oraz Przedsiębiorca mają prawo do skorzystania między innymi z:
a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
b) pomocy stałych, polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
c) korzystania na swój użytek z opinii zewnętrznych rzeczoznawców w celu udowodnienia spornej racji, przedstawionych na piśmie z czytelnym podpisem, datą deklaracji i pieczęcią danej instytucji.


§ 9 DANE OSOBOWE


1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie z własnej woli podaje swoje dane, które konieczne są do celów realizacji zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik w formie dodatkowej może, choć nie musi, przy zakładaniu konta zgodzić się na zapisanie do programu Subskrypcji informującego użytkownika o nowościach i promocjach sklepu X-Bike oraz jego partnerów handlowych.

3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich bądź usunięcia swojego konta po całkowitym zrealizowaniu zamówień przez niego złożonych.

4. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca wskazany w niniejszym regulaminie.

5. Sprawy regulacji użytkowania Ciastek Cookies są przedstawione na osobnej stronie sklepu, informacje dostępne są pod adresem http://x-bike.pl/content/2-polityka-cookies (kliknij aby otworzyć)


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Prawa Polskiego – w szczególności ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r, ustawa kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r. oraz ustawa kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poniżej zamieszczamy wzór formularza odstąpienia od umowy, który Konsument może wykorzystać.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Dane Przedsiębiorcy: x-bike.pl Henryk Ćwik, z siedzibą: ul. Jana Brzechwy 6/I/1
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Gospodarki, nr REGON 272204594, nr NIP 6451043196, e-mail: sklep@x-bike.pl,
telefon: 793 772 793

- Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy *:

________________________________________________________________________________

- Data odbioru ___________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ___________________

- Adres konsumenta(-ów) ___________________

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ___________________

- Data ___________________